תרגילים לשיפור יכולות האקסל

בעמוד זה תוכלו למצוא מבחני אקסל ותרגילי אקסל אשר יעזרו לכם להשתפר באקסל, לצד כל מבחן/תרגיל תמצוא קובץ הכולל את הפתרון שלו.

מבחן 1

פתרון

מבחן 2

ניתוח מידע

מבחן 2

פתרון

מבחן 3

תרגיל הלוואה

מבחן 3

פתרון

מבחן 4

מאקרו כלכלה וגרפים

מבחן 4

פתרון

מבחן 5

קיקסטארטר IF ו Hlookup

מבחן 5

פתרון